Alan Turing is een computer- en een oorlogsheld. Nu blijkt dat hij ook de eerste computerbliepjes en computerknorretjes produceerde. Luister naar de bloepjes en ploepjes.

Alan Turing is dé held van de computer. In 1936 bedacht hij de Turing Machine. Turing visualiseerde een lint die twee kanten op kan bewegen, waarop nulletjes en eentjes geschreven en gewist kunnen worden. Hij realiseerde zich dat elk denkbaar algoritme met zo’n eenvoudige machine uitgevoerd kon worden. Turing bouwde zelf nooit een Turingmachine. Hij had aan zijn verbeeldingskracht genoeg. Maar ze zijn wél gebouwd, zoals te zien in onderstaand filmpje. Bekijk het. Wees niet bang dat je het niet begrijpt en krijg een gevoel voor dit even eenvoudige als briljante idee.

Het inzicht van Turing heeft de wereld veranderd. Iedere computer op aarde is een efficiëntere variante van de Turingmachine. In het Victoriaans landhuis Bletchley Park sleutelde een team onder Turings leiding een enorme machine van...