Wat is nu afgesproken over het Noordkoraanse atoomprogramma?
Afgesproken is dat de Yongbyonreactor, waar ruw plutonium wordt gemaakt, zal worden ontmanteld voor het eind van het jaar. Ook heft Noord-Korea beloofd opening van zaken te geven over al zijn nucleaire programma’s.

Wat is het verschil met het akkoord van februari 2007?
Toen was afgesproken dat Noord-Korea de kernreactor van Yongbyon zou ‘sluiten’ (= stilleggen), wat een stap minder ver gaat dan ontmantelen (nu). Ook is destijds afgesproken dat Noord-Korea zijn ‘bestaande nucleaire faciliteiten’ zou rapporteren, wat volgens de schriftgeleerden ook een stap minder gaat dan ‘nucleaire programma’s’ van nu.

Hebben we nog iets te klagen?
Het is een logische uitwerking van het februari-akkoord, wat al heel mooi is. Maar je kunt nog meer willen:
– er moet nu ook nog een akkoord + tijdschema komen voor de ontmanteling van alle andere nucleaire faciliteiten dan Yongbyon, en ook de bestaande voorraad splijtstof en atoombommen. Want die...