Flauw hoor, van D66! Toen het kabinet-Balkenende besloot het Irak-onderzoek toe te vertrouwen aan een onafhankelijke commissie onder leiding van mr. Willibrord Davids, reageerden de Democraten hoogst verontwaardigd. Alexander Pechtold vond dat instelling van de commissie ‘meer vragen oproept dan beantwoordt’. Hans van Mierlo, de enige Minister van Staat waarover de grachtengordelpartij beschikt, gaf te kennen dat hij voorkeur bleef houden voor een parlementaire enquête naar de Nederlandse steun aan de veldtocht tegen Saddam Hoessein.