Zat het Internationaal Monetair Fonds te slapen toen het misging met de internationale kapitaalmarkt? ‘Ja, het IMF heeft gefaald,’ zegt Age Bakker, de Nederlandse bewindvoerder van het instituut. Maar het fonds heeft van zijn fouten geleerd. Het krijgt een centrale rol bij de oplossing van de financiële crisis.

Eigenlijk kwam het uitbreken van de kredietcrisis voor het IMF (Internationaal Monetair Fonds) precies op het goede moment. Het ooit zo belangrijke instituut was tot voor kort nog op sterven na dood. ‘We zaten in een kritische fase,’ geeft de Nederlandse bewindvoerder Age Bakker toe. ‘Ons bestaansrecht werd openlijk in twijfel getrokken. In de financiële wereld leken de bomen tot in de hemel te groeien, landen zouden nooit meer kredietproblemen krijgen en de internationale kapitaalmarkt zou perfect werken. Eerlijk gezegd, heb ik dat zelf nooit geloofd. Een instelling als het IMF is nodig voor als het misgaat.’ De harde economische werkelijkheid gaf Bakker (58)...