Een participatiesamenleving? 
Lodewijk Asscher en Jetta Klijnsma timmeren aan een afvallersmaatschappij.

De droom van kabinet en koning mag de participatiesamenleving heten, het Nederland dat ze regeren ontwikkelt zich in rap tempo tot een afvallersmaatschappij.

Kijk maar naar de jongste cijfers. De werkloosheid is met ruim 670.000 werkzoekende in absolute getallen hoger dan ooit. In totaal doen bijna 4 miljoen mensen tussen de 15 en 67 jaar niet mee op de arbeidsmarkt. Dat is ruim eenderde van de potentiële arbeidsbevolking. Werkloosheid heeft een prijs. Afgelopen jaar kreeg Nederland er 152.000 armen bij. 1,2 miljoen landgenoten leven nu in relatieve armoede.

Leuker kan ik het niet maken. Deze verharding van de maatschappelijke afvalrace had ik niet in gedachten toen we hier een jaar geleden 2013 uitriepen tot ‘het jaar van de achterblijvers’. Dat was oproep voor een ‘actieplan achterblijvers’. Want, zo dacht ik wellicht ook wat te dromerig: er moet wat gebeuren...