Brieven over drankzucht

Ineens had ik er genoeg van, van het spul waar ik voor die tijd juist geen genoeg van kon krijgen: alcohol, drank. Over die drank en het misbruik daarvan wilde ik met iemand corresponderen, die geen lotgenoot was in het veeldrinken. Iemand die met een zekere distantie zou kunnen nadenken over het probleem van de roes, die de belofte in zich draagt ons uit het dagelijkse, vlakke leven op te tillen – om ons daarna weer ongenadig naar beneden te trekken. Ik wilde een briefwisseling met iemand die genoeg wist van drank en drankmisbruik om er niet in te verzuipen, en die ook in staat was door zijn kennis van medische en filosofische zaken er een algemenere levenskwestie van te maken. En toen dacht ik terug aan dr. Alex Korzec, psychotherapeut, psychiater en opleider, gespecialiseerd in alcoholdiagnostiek, bij wie ik lang geleden patiënt was en met wie ik gesprekken voerde ‘on analytical lines’ – de poor men’s variant van de psychoanalyse.

Beste Alex,

Ik heb het...