De hoofdlijn van de Miljoenennota 2008 mag dan wezen dat het kabinet een wat dommig links beleid wenst te gaan voeren, dat wil niet zeggen dat er geen onderdelen zijn van het voorgenomen beleid die van harte moeten worden toegejuicht.

Een voorbeeld hiervan is de afschaffing – geleidelijk in vijftien jaar – van de ‘aanrechtsubsidie’ die vrouwen stimuleert om af te zien van deelname aan het arbeidsproces. Maar ook voor zo’n op zichzelf wenselijke beleidsdaad geldt dan weer: mag het een beetje flinker alsjeblieft.

Eerst de feiten. In de Macro Economische Verkenningen (MEV) van het Centraal Planbureau (CPB) – een document dat traditiegetrouw ook op Prinsjesdag gepubliceerd wordt – is een speciaal hoofdstuk gewijd aan de arbeidsparticipatie van vrouwen. Het CPB kijkt achteruit, en analyseert beleidsopties voor de toekomst.

De recente geschiedenis van de arbeidsparticipatie van vrouwen is natuurlijk algemeen bekend, maar daarmee niet minder spectaculair. In 1992 werken...