14-03-2009
Door Ko Colijn

Afghanistan kan alleen worden gered als het probleem Pakistan is opgelost. Maar hoe? Obama staat voor akelige dilemma’s.

Ingewijden hebben het sinds kort niet meer over Afghanistan maar over Afpak. De wederopbouw van Afghanistan werd een oorlog in Afghanistan, de oorlog in Afghanistan werd een oorlog om Afghanistan vanuit buurland Pakistan. Die ontaardde in een oorlog tegen de taliban in Pakistan, met vertakkingen naar Afghanistan. Daarom ligt nu op het bureau van president Obama het dossier ‘Afpak’ en het zal niet lang meer duren of Obama staat op en gaat naar bed met ‘Pakaf’.

Niet omdat Afghanistan er niet meer toe doet, maar omdat Pakistan er méér toe doet.
Afghanistan redden heeft geen zin als alles in Pakistan fout gaat. Pakistan is een land met kernwapens en een civiele regering onder leiding van een president, Zardari, die na zes maanden regeren steeds minder de baas is in een staat die geen staat meer is.

Hij heeft ruzie met India omdat hij...