In Nederland stijgen de uitgaven aan sociale bescherming sneller dan de welvaart. Waarom eigenlijk? Eerst even zelf nadenken: als een land welvarender wordt, neemt de sociale bescherming dan toe of af? Gaan de steeds rijker wordende burgers van dat land steeds meer zelf sparen, zelf regelen en zelf verzekeren? Of neemt het aandeel van de collectieve sociale bescherming in het nationaal inkomen juist toe? Het feitelijk juiste antwoord: de uitgaven aan sociale bescherming stijgen sneller dan de welvaart. En dat is eigenlijk raar.

De aanleiding voor deze gedachte zijn cijfers die eind juli zijn gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2008 gaf Nederland 159 miljard euro, ruim een kwart van het nationaal inkomen, uit aan sociale bescherming, een verdubbeling (van het bedrag) sinds 1994. Onder sociale bescherming wordt verstaan: alle uitkeringen die het doel hebben de lasten van huishoudens te verlichten. Dat varieert dus van puur publieke uitkeringen als de...