29-05-2004
Door Ko Colijn

Heeft u al een exitstrategie? Vorige week gonsde het ervan. Wie geen exitstrategie heeft, telt niet mee; de exitstrategie is nog belangrijker dan de strategie zelf. Het lijkt wel of het er in de buitenlandse politiek niet meer om gaat of je nog iets kunt bereiken, maar om de vraag of je voldoende ingedekt bent tegen mislukking. We zouden het kunnen hebben over de bizarre exitstrategie van Ariel Sjaron, die zich uit de Gaza-strook schiet, of die van Sonya Gandhi uit haar ongedachte opgang naar het hoogste ambt in India. We zouden het ook kunnen hebben over de exitstrategie van de Navo, die vorige week bekend maakte dat geen van de lidstaten is te porren voor het leveren van meer dan een dozijn soldaten en anderhalve helikopter om Afghanistan te redden van de chaos.

Maar het woord exit gonsde natuurlijk het meest als het om Irak ging. De Amerikanen hebben bij voorbaat gezorgd voor een exitstrategie die op alle wantoestanden in Irak van toepassing is: door alle...