Zijn zaak tegen de staat dwong minister Plasterk tot meer openheid over de geheime diensten, maar Christiaan Alberdingk Thijm wil méér weten. ‘De staat doet nu alsof het ons alleen maar om die 1,8 miljoen metadata te doen was, maar dat is misleidend.’

In een advocatenkantoor aan de Am­sterdamse Keizersgracht komen ze in het najaar van 2013 voor het eerst bij elkaar: een gezelschap van verontruste individuen en organisaties dat zich de ‘Coalitie Bur­gers tegen Plasterk’ noemt.

De ‘zomer van Snowden’ ligt bij ieder nog vers in het geheugen. Klokkenluider Edward Snow­den maakte duizenden documenten van de Amerikaanse veiligheidsdienst NSA openbaar en legde zo een ontluisterend spionagenetwerk bloot. Het Duitse weekblad Der Spiegel schreef op basis van Snowdens onthullingen bovendien dat de NSA ook 1,8 miljoen Neder­landse telefoongesprekken zou hebben onderschept. Minister Plasterk heeft dat bericht in Nieuwsuur bevestigd. De verzamelde hackers, privacy-activisten...