‘JA’ had Carla aangekruist bij de vraag of ze ook wel een kind met een handicap wilde. En wat was ze blij met David (5). Zo lief. Wel pittig. Tot bleek dat hij het Foetaal Alcoholsyndroom heeft – en nooit een normaal leven zal leiden.

Op zaterdagochtend rijdt Carla (57) naar haar adoptiezoon David (17), die in een beschermde woonvorm verblijft. Eerst gaat ze naar zijn voetbalwedstrijd kijken en daarna rijdt ze met hem naar huis. Gaan ze leuke dingen doen. ’s Avonds brengt ze hem terug, omdat bij haar logeren even niet meer gaat.

Ze heeft hem zo lang mogelijk thuis gehouden. Tegen de adviezen van de deskundigen in, die haar elke keer nadat ze David hadden onderzocht, adviseerden om hem uit huis te plaatsen. De adoptie van dat verlegen vijfjarige Slowaakse jongetje die twaalf jaar geleden zo hoopvol begon, was gaandeweg tot een slopend karwei geworden waar Carla bijna aan onderdoor was gegaan.

Die eerste keer zat hij alleen aan die grote tafel en keek hij naar de vijf vrouwen...