Het vertrouwen opzeggen in de regering, ooit deden Kamerleden dat niet zonder keiharde aanleiding. Tegenwoordig is een bad hair day van Balkenende al aanleiding voor een motie van wantrouwen.

Soms verlang ik toch wel eens terug naar het rustige en kalme bestaan dat een Haagse journalist had in de lang vervlogen tijd van de oude politiek. KamerĀ­debatten gingen meestal over de vraag of het beter was de stofkam door de begroting te halen of de kaasschaaf te hanteren. ā€˜U gebruikt de botte bijlā€™ was de ergste verwensing die een op bezuinigingen beluste bewindsman naar het hoofd geslingerd kon krijgen. In de regel dienden regerings- en oppositiefracties bescheiden lijstjes met amendementen in. Als de boeren, bijstandsmoeders en kleine zelfstandigen werden ontzien, toonden CDA, PvdA en VVD zich hoogst tevreden. Waarna we ons met zijn allen overgaven aan de activiteit waarvoor we eigenlijk naar de AlgeĀ­meĀ­ne PoliĀ­tieĀ­ke BeschouĀ­wingen waren gekomen: een borrel drinken in...