Opvoedtraining van ouders en leerkracht helpt kinderen met ADHD, blijkt uit onderzoek.

Kinderen met ADHD hebben baat bij een aangepaste opvoeding. Dat blijkt uit onderzoek van klinisch psychologe Barbara van den Hoofdakker, die deze week aan de Rijksuniversiteit Groningen promoveert. Ze onderzocht de effecten van opvoedingstraining aan ouders van vierennegentig kinderen met ADHD en gedragsproblemen tussen vier en twaalf jaar. De ouders van de ene helft kregen reguliere zorg, de ouders van de andere helft kregen daar bovenop een speciale oudertraining. De kinderen uit de laatste groep toonden zich na de training minder ongehoorzaam, minder opstandig en minder driftig, en ze waren minder somber en angstig.

Bij de toegepaste opvoedtraining ligt de nadruk op elementen als voorspelbaarheid, overzichtelijkheid en een prikkelarme omgeving. Bijvoorbeeld door de dag voor het kind in overzichtelijke eenheden in te delen: uit bed komen, pyjama uit, kleding aantrekken die klaar ligt,...