Terwijl Kemal Dervis, hoofd van UNDP, op maandagochtend de pers toesprak bij de Verenigde Naties, gaf tweede man Ad Melkert, aan de overkant van de straat een persconferentie voor de Nederlandse pers. Onderwerp was het rapport van de ‘commissie van wijzen’ over UNDP’s activiteiten in Noord-Korea.

De Noord-Korea affaire dateert van januari 2007 toen de Amerikaanse ambassade bij de VN beschuldigingen uitte over miljoenen euro’s aan VN-hulpgelden die naar het Noord-Koreaanse regime zouden vloeien.

De affaire werd door de Wall Street Journal het ‘cash-for-Kim’ schandaal genoemd. Na een beperkt intern onderzoek, werd in september 2007 de commissie van wijzen, onder leiding van Miklos Nemeth, oud-premier van Hongarije, aangesteld om de zaak te onderzoeken.

Het 353-pagina’s tellende rapport was nauwelijks openbaar of UNDP trommelde de pers bij elkaar. Ad Melkert was ‘opgelucht’, want het rapport concludeert dat UNDP geen grove fouten had gemaakt in Noord-Korea....