Een moslimprediker doet enge uitspraken, maar ‘Tegenlicht’ voelt hem daarover niet aan de tand. Integendeel.

Een stukje in de VPRO gids trok mijn aandacht. Van harte werd daarin De vreemdeling: Khalid Yasin aanbevolen, een nog uit te zenden Tegenlicht-documentaire.

Goed idee, zo’n film. Het optreden van deze Amerikaanse sjeik leidt immers ook in Nederland regelmatig tot ophef. Vorig jaar nog wilde Geert Wilders dat de ‘haatprediker’ voortaan de toegang werd ontzegd. Ernst Hirsch Ballin, toenmalig minister van Justitie, zag evenwel geen reden voor zo’n inreisverbod. En dus mocht de man hier zijn boodschap blijven verkondigen. Voor altijd volle zalen. Alle reden, zou je zeggen, om eens uit te zoeken hoe het werkelijk zit. Spreekt Khalid Yasin met twee monden, zoals het hardnekkige gerucht wil? Of is hij de gematigde moslim die hij in het openbaar zegt te zijn?

De VPRO gids had trouwens nog meer motieven om ons te wijzen op het gedachtengoed van de sjeik. In de ogen van de...