P.F. Thomése zal op donderdag 24 april in de Westerkerk de eerste Abraham Kuyperlezing uitspreken. Deze lezing, vernoemd naar de eigenzinnige oprichter van de Vrije Universiteit, zal een jaarlijks terugkerende gebeurtenis worden.

Essay
Een jaarlang was P.F. Thomése Vrije Schrijver aan de VU. Dit is zijn laatste optreden in die hoedanigheid. Thomése presenteert een essay met als titel ‘De werkelijkheidsverbeteraar’. Over mensen die, in tegenstelling tot wereldverbeteraars, in werkelijkheid écht iets veranderen.

Moralisme
In ongewisse tijden als de onze klinkt de roep om moralisme steeds luider. Toch is het juist de esthetische blik die ons verder kan helpen, betoogt Vrije Schrijver P.F. Thomése. De werkelijkheid bestaat niet alleen uit feiten, maar wordt ook gevormd door de mogelijkheden, aldus Thomése. Het is niet enkel een optelsom van wat wij weten, maar evengoed de bergplaats van al datgene wat we vergeten te ervaren – en wat er pas is wanneer we het zelf mogelijk...