30-03-2008

Leuke ontboezeming van minister Ronald Plasterk van Onderwijs in ‘De Geschiedeniskrant’ die vorige week verscheen. Plasterk legt interviewer Hans Wansink uit waarom het zo belangrijk is dat er een Nationaal Historisch Museum komt in Arnhem. En waarom het verstandig was de selectie van de onderwerpen over te laten aan een onafhankelijke wetenschappelijke commissie (onder leiding van de Utrechtse universiteitshoogleraar Frits van Oostrom).

Die commissie liet onder meer zeeheld Michiel de Ruyter, beroemde onderduiker Anne Frank en Jip en Janneke-auteur Annie M.G. Schmidt toe tot de nationale canon die elke basisscholier voortaan uit het hoofd moet leren – en waaraan dus ook in Arnhem op gepaste manier aandacht wordt besteed. Andere historisch belangrijke personen vielen buiten de boot. De opstand tegen de Spanjaarden, de Franse revolutie en de beide wereldoorlogen komen wel in de canon voor, andere gebeurtenissen weer niet. Je moet nu eenmaal kiezen als commissie....