Literaire berichten

Pijnlijk om in de Republiek der Letteren te moeten constateren, maar de criticus is dood. Dat beweert althans Thijs Lijster. Hij is een van de drie genomineerden van de essayprijsvraag van de Academische Boekengids en Vrij Nederland. Recensenten met meninkjes zijn er genoeg, stelt Lijster. Maar bij gebrek aan theoretisch fundament is hun werk even vluchtig als onbetekenend. In zijn essay wil de jonge essayist de kritiek reanimeren. Zijn tip: ‘de canon nieuw leven inblazen, door de werken te confronteren met de artistieke en maatschappelijke problemen van onze wereld.’

We zullen erover nadenken.

Wetenschapshistoricus David Baneke benoemt in zijn essay twee strategieën om een positie in de gemeenschap te verwerven: je boven alle kritiek verheffen of juist alles doen om omstreden te zijn. Als prototype van de buitenstaander kiest Baneke Evart van Dieren (1861-1940), een huisarts die als eenzame strijder vocht tegen alle ideeën die in zijn tijd opgang deden. Zijn...