Roman / ‘Haantjes’ van Kluun

Dat de wereld verandert, is bekend. Dat die verandering zich sneller kan voltrekken dan je voor mogelijk hield, zien we nu weer in het dagelijks nieuws over Egypte. Maar soms wordt die verandering opeens zodanig zichtbaar dat je je afvraagt: wat heb ik gemist?

Zo domineert al ruim een week één titel de etalage van de respectabele boekhandel waar ik als puber Louis Couperus’ Verzamelde Werken verwierf: Kluuns nieuwe roman Haantjes. In rijen uitgestald. Dat is geen incident. Het boekenkatern van de Volkskrant van 22 januari ópende met een bewierokende recensie van Haantjes, dat drie dagen later zou verschijnen. Het boekenkatern van NRC Handelsblad van 28 januari opende eveneens met een lovende recensie en jongerenkrant nrc.next opende die dag zelfs met datzelfde stuk. Bij zo veel prominente aandacht – dus niet de overal vooruitgestuurde human interest-interviews, maar de prestigieuze openingsstukken van serieuze boekenkaternen – moet de lezer wel...