In een poging ongerustheid onder de bevolking weg te nemen, overweegt de overheid de Mexicaanse griep vanaf volgende week officieel te kwalificeren als aanstelleritis.

Ambtenaren werken aan deze categorisering omdat er kritiek was ontstaan op de manier waarop tot nu toe over de griep wordt gecommuniceerd. In eerste instantie sloeg men in Den Haag groot alarm toen de Wereldgezondheidsorga-nisatie waarschuwde voor een pandemie. Maar die beslissing wordt inmiddels als een vergissing beschouwd, zo blijkt uit interne stukken die in handen zijn van dit weekblad.

Door de bedreiging die de griep vormt voor de volksgezondheid serieus te nemen, zo analyseerden communicatiewetenschappers van een werkgroep op het ministerie, ontstond bij het publiek de indruk dat ook zij de griep serieus dienden te nemen. Met als gevolg dat veel mensen zich zorgen gingen maken. De werkgroep vermoedt dat burgers het helemaal geen fijn idee vinden dat de overheid zich zorgen maakt en voorbereidingen treft....