Een houwdegen in het Pentagon

Een week na zijn krijgshaftige ’troonrede’ heeft president Bush een oorlogsbegroting naar het Amerikaanse Congres gestuurd. Tot vreugde van de bewindslieden in het Pentagon, Donald Rumsfeld en zijn onderminister Paul Wolfowitz. Die had al veel eerder tegen Irak willen optreden. Krijgt ‘The Wolfman’ eindelijk zijn oorlog?

De Amerikaanse haviken juichten na Bush’ State of the Union: ‘Dit is bijna een nieuwe oorlogsverklaring.’ Bush noemde Noord-Korea, Iran en Irak letterlijk de ‘as van het kwaad’ en heeft deze landen met ‘actie’ gedreigd. Nog niet meteen. Amerika gaat nog door met het bombarderen in Afghanistan (fase 1). En het werkt nu eerst het ‘laaghangend fruit’ – minder omstreden doelwitten – af in de Filippijnen en Jemen (fase 2). Maar daarna kunnen de B-52’s weer aan het werk. Gericht op de kernreactoren en langeafstandsraketten van Kim Jong Il en Chamenei. En het verborgen gifgas en het biologische wapenprogramma van Saddam Hoessein (fase...