Boeiend: wie zou het rapport ‘Verder na de klap’ van de commissie-Frissen op het laatste moment nog een keer door de machine hebben gehaald? Op donderdag 11 november onthulde het tv-programma Nieuwsuur de tekst van het rapport over de peilloos diepe val van Jan Peter Balkenende.

Een dag later organiseerde het CDA in alle haast een persconferentie om de tekst toe te lichten. De meeste kranten hadden toen al geciteerd uit het rapport zoals die op de site van Nieuwsuur was verschenen. In grote lijnen geen probleem want de beide versies vertonen overeenkomsten. Maar dat geldt niet over de hele linie.

‘Door het ontbreken van ene eigen CDA-agenda kwam het zwaartepunt in de beeldvorming rond het CDA op premier Balkenende en zijn kabinet te liggen,’ citeert Nieuwsuur de commissie-Frissen: ‘De cultuur die hier uit voortkwam, werd ervaren als de greep van een ijzeren ring. Een ring rondom de premier die deel was van het streven naar risicomijding en daardoor minder toegankelijk...