Dementie is een ziekte die steeds vaker voor komt. Zo blijkt uit de cijfers van Alzheimer Nederland dat Nederland op dit moment zo’n 260.000 mensen met dementie telt. Bovendien is de kans om zelf dementie te krijgen vrij groot: maar liefst 1 op de 5 mensen wordt hiermee geconfronteerd. De kans is voor vrouwen nog groter, namelijk 1 op 3.

Hoe ouder iemand wordt, hoe groter de kans op dementie is. Door de vergrijzing en het ouder worden van de bevolking zal dementie dus steeds meer voor gaan komen in Nederland. Geschat wordt dat in 2040 ongeveer een half miljoen mensen zal lijden aan dementie.

De zware taak van mantelzorgers
Doordat dementie in al zijn verschijningsvormen (zoals de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie, frontotemporale dementie en Lewy Body dementie) steeds meer voorkomt in onze samenleving, zijn er ook steeds meer mensen nodig om voor deze mensen te zorgen.

Dementie is een ziekte van de hersenen. Dit betekent dat in veel gevallen het geheugen wordt...