In zijn pogingen schijnzelfstandigheid tegen te gaan, maneuvreert Wiebes zzp’ers van de ene in de andere schijnconstructie. Het is tijd voor een verenigd protest. Nu!

De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA), die schijnzelfstandigheid van zzp’ers moet inperken, is een half jaar oud en de eerste gevolgen worden merkbaar. Wat veel belangenbehartigers en zzp’ers van tevoren als vreesden lijkt realiteit te worden: er zijn nog steeds te weinig modelcontracten en er is veel onduidelijkheid. Onduidelijkheid leidt tot angst en voorzichtigheid, met name bij opdrachtgevers. Grote bedrijven als ING geven inmiddels aan dat ze op grote schaal afscheid gaan nemen van zzp’ers. U hoort het goed: afscheid nemen. Dus niet, zoals Wiebes in zijn naïviteit dacht, in vaste dienst nemen, maar gewoon uitzwaaien. Een paar mensen met ‘cruciale kennis en skills’ zullen een contract krijgen, de rest zit zonder opdrachten.

Zo’n 20.000 daarvan kon gedeeltelijk of helemaal verder via een...