Kijk niet raar op als u een dezer dagen een brief van uw zorgverzekeraar op de mat aantreft, waarin vriendelijk gevraagd wordt om een kijkje in uw patiëntendossier te mogen nemen.

‘Som­mi­ge zorgverzekeraars proberen nu zelfs via de patiënt aan persoonlijke informatie te komen,’ zegt Rein Ba­ne­ke, directeur van het Ne­der­lands In­sti­tuut van Psy­chologen (NIP). ‘Ze sturen patiënten een vriendelijk briefje met de vraag of ze hun dossier mogen inkijken ter controle van hun behandelaar. Dan gaan bij ons alarmbellen rinkelen. We roepen psychologen en psychotherapeuten op privacyschendingen bij ons te melden.’

Het meldpunt, dat volgende week op de site www.psynip.nl start, is hard nodig. Deze gang van zaken is symptomatisch voor de groeiende macht van de Ne­der­land­se zorgverzekeraars, meent Ba­ne­ke. ‘Een aantal psychologen loopt aan tegen de groeiende bemoeienis van de verzekeraars met de cliëntengegevens.’

Sinds de invoering van de...