Wat kenmerkt een goede uitgever? Deze week in Vrij Nederland: negen vakbroeders over hun metier en elkaar.
Foto: Eddo Hartmann
Foto: Eddo Hartmann

In de serie ‘De beste in zijn vak’ neemt Vrij Nederland maandelijks een beroepsgroep onder de loep, beurtelings geportretteerd door Mischa Cohen en Coen 
Verbraak. Wat drijft de toppers in een vakgebied, over welke eigenschappen moet je beschikken om op hun 
terrein te slagen, en wie beschouwen zij als de beste in hun vak – behalve zichzelf dan. De eerste aflevering, over columnisten, verscheen in VN 03. Suggesties en commentaar graag naar [email protected]