Defensie zet bij het zoeken naar nieuwe rekruten vooral in op minderjarigen. Jongeren beginnen op hun zestiende aan de vooropleiding VeVa, die officieel geen deel van het leger is, maar volledig op wensen van Defensie is afgestemd. Kinderrechtenorganisaties hebben felle kritiek op deze Nederlandse opleidingen. ‘Ik viel van de ene verbazing in de andere.’

Elf uur ’s ochtends, de zomerzon brandt op sportpark DeAdelaar in Apeldoorn. Op een groen veldje staan een kleine veertig jongens enéén meisje in militair uniform, opgesteld in keurige rijen. Op hun mouwen prijkteen embleem: een zwarte panter met drie zwaarden eronder, die staan voorlandmacht, luchtmacht en marine. Er worden commando’s gegeven en er wordtindrukwekkend simultaan gesalueerd. Het detachement VeVa ROC Aventus geeftacht.

‘Goedemorgen!’ zegt de sergeant-majoor opgetogen. ‘Goedemorgen sergeant-majoor!’ antwoorden de studenten inkoor.

Zo’n ceremoniële begroeting is pure routine, maar dit is...