Wat kenmerkt een goede officier van justitie? Negen OvJ’s over hun metier. En een interview met ‘de beste in zijn vak’.
Foto: Eddo HartmannFoto: Eddo Hartmann

In de serie ‘De beste in zijn vak’ neemt Vrij Nederland steeds een beroepsgroep onder de loep, beurtelings geportretteerd door Mischa Cohen en Coen Verbraak. Wat drijft de toppers in een vakgebied, over welke eigenschappen moet je beschikken om op hun terrein te slagen, wie beschouwen zij als de beste in hun vak – behalve zichzelf dan? Deel 1 (columnisten) verscheen in VN 03, deel 2 (uitgevers) in VN 10. Suggesties en commentaar graag naar [email protected]

Voor ‘De beste in zijn vak’ zijn negen officieren van justitie geïnterviewd, plus de uiteindelijke winnaar. Het bleek niet eenvoudig om tot een eenduidige winnaar te komen. Nederland telt zo’n achthonderd OvJ’s. Er zijn een paar bekende crimefighters bij, maar het werk van de meerderheid onttrekt zich volkomen aan het zicht, ook aan dat van hun collega’s. Aanvankelijk zat er dan ook...