Oude Sinterklaas

Ik mis in het artikel van Marijn van der Jagt over Sinterklaas (VN, 02-11-06) de naam van Adrie van Oorschot. Bram van der Vlugt mag nu de Enige Echte zijn, Adrie was met zijn unieke stemgeluid en tamelijk geringe gestalte – waardoor hij het paard niet dan via een zwart omfloerst groentekistje kon beklimmen – vanaf 1965 de absolute Oersinterklaas op tv.

Simone Kramer, ’s-Graveland

Ramdas en ontwikkelingshulp Ofschoon ik het helemaal eens ben met de mensen die zeggen dat ontwikkelingshulp niet werkt en in feite niet op deze manier aan de donorlanden verstrekt dient te worden, moet het me toch van het hart dat het artikel van Anil Ramdas (VN, 09-12-06), voor wat betreft Suriname, onjuist is. In de eerste plaats: de spoorweg van nergens naar nergens is door de regering Arron betaald, en niet zoals mensen denken uit de grote pot geld via de verdragsmiddelen van de ontwikkelingshulp. Ik doe sinds 1993 onderzoek en uit de stukken van de Tweede Kamer blijkt dat de...