Waar gaan we het vandaag over hebben? Huisvesting in Texas, de Griekse deadline, de Chinese beurscrash of toch een lelijke Nefertiti?

Goedemorgen. In Dallas, Texas, zoals we allemaal weten de thuisbasis van oliebaronnen, leden van de Bush-familie, gemenerik J.R. uit Dallas en ander rechts-conservatief gespuis, geven ze sinds kort subsidie-bonnen aan inwoners van arme wijken om naar meer welvarende delen van de stad te verhuizen. Het idee erachter, een ontdekking van Harvard-econoom Raj Chetty, is dat kinderen van deze arme inwoners hierdoor naar betere scholen gaan en minder met criminaliteit in aanraking komen. En dat beïnvloedt op spectaculair positieve wijze hun kansen later in het leven.

U hoort het goed. Waar in zo’n beetje alle grote steden de gentrificatie epidemische vormen aanneemt, waar vermenging van arm en rijk volgens hooggeleerden niet werkt en alle armen naar de banlieues worden verdreven, gaan ze in het hart van Texas opeens weer aan ouderwetse socialistische...