De werkgeverslobby VNO-NCW houdt zich dezer dagen stil, maar voor de verkiezingen waarschuwde voorman Bernard Wientjes tegen een stem op de PVV. Zo’n keuze zou slecht zijn voor het beeld dat mensen in het buitenland van Nederland hebben. En dat zou dan weer ten koste gaan van ons nationaal inkomen. Nu men in Den Haag lijkt af te stevenen op een kabinet met gedoogsteun van Geert Wilders’ PVV, wordt de vraag pregnant: hoe belangrijk is ‘het beeld’ dat buitenlanders hebben van Nederland?

Nederland is, zoals dat heet, een kleine open economie. Klein (tegenover groot), omdat we in deze rivierdelta nu eenmaal met weinig mensen wonen. Open (tegenover gesloten), omdat Nederlandse bedrijven veel zakendoen met bedrijven in het buitenland. Dat zakelijk verkeer met het buitenland komt (vooral) tot uitdrukking in de export- en importcijfers, en die zijn voor Nederland inderdaad indrukwekkend.

Uit de jongste ‘nationale rekeningen’ van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de...