Pronk is lastig In het stukje

‘Terug naar Beetsterzwaag’ in De Kleine Wereld (VN 28-04-07) bespreekt Thijs Broer een commentaar van Wijffels over de waarde van dialoog. Wijffels zegt dat mastodonten als Jan Pronk met hun kritiek op Wouter Bos van de waarde van dialoog niets begrepen hebben. Jan Pronk is lastig, zal tot zijn laatste snik zich met de politiek blijven bemoeien. Je hoeft het niet altijd met hem eens te zijn. Soms noem je zulke ervaren politici veteranen. Als je met een machtsargument zo’n veteraan wilt uitschakelen, noem je hem een dinosaurus: dat betekent fossiel.

Als je Jan Pronk zo wilt bestempelen, is dinosaurus blijkbaar niet toereikend. Noem hem dan maar mastodont. Betekent kennelijk ‘groot fossiel’. Lekker inhoudelijk dialogeren van Wijffels. Zeker behorend bij het Kwadrant gemeenschappelijke grond zoeken deel 2? De Jannen Pronk van de Nederlandse politiek zijn lastig en daarom zou ik ze willen koesteren.

Henny Helmich, Overveen

Bril briljant?

Kan...