Domineesfilosofie

De ‘beschouwing’ van Cyrille Offermans over de Spaanse filosoof Fernando Savater (VN 27-01-07) zou pathetisch en lachwekkend zijn indien ze niet zo insinuerend was en slecht geïnformeerd. Wie dit stuk leest, zou kunnen denken dat Savater ‘weinig opheeft met academische filosofie’ en dat hij ‘de Lieve Lita van een stuurloze middenklasse’ is. Dat Savater al jaren hoogleraar wijsbegeerte is aan de gerenommeerde Universidad Complutense van Madrid, dat hij promoveerde op een doorwrochte dissertatie over Cioran, dat hij een groot kenner van Nietzsche, Spinoza en Borges is en daarover menige academische publicatie op zijn naam heeft staan, dat hij meer dan vijftig boeken en talloze artikelen schreef, dat hij vanwege zijn maatschappelijke activiteiten al decennia op de dodenlijst van de ETA staat, dat hij voor zijn filosofisch werk talrijke prijzen heeft ontvangen, en dat hij publiceert in El País en Le Monde, daarover leest men niets. Er zijn wel ridicule...