LUI IN DE BIJSTAND

De suggestie van Frank Kalshoven (VN 24-02-07) dat de overheid de aan cursussen ‘verspilde’ tienduizend euro in het vooruitzicht van de bijstandsgerechtigde moet stellen, is erg kort door de bocht. Denkt u echt dat mensen in de bijstand aanmoediging nodig hebben in de vorm van een grote som geld? Dat het luiheid is van bijstandsgerechtigden waardoor ze zo langzaam hun weg terug naar de arbeidsmarkt vinden?

Ik denk dat de slechte reïntegratie van bijstandsgerechtigden een heel andere oorzaak heeft. Het is geen kwestie van luiheid, maar van wanbeleid en van een slechte arbeidsmarkt voor lager opgeleiden. Het is een kwestie van dure woningen en nog duurdere kinderopvang waardoor het niet makkelijk is om uit de bijstand te klimmen. Die tienduizend euro zou hoogstens een tijdelijke verlichting kunnen bieden aan deze bijstandsgerechtigden, maar het geld lijkt mij toch echt beter besteed door het uit te geven aan maatschappelijk rendement.

Marjolein van Splunder,...