Vandaag in het nieuws: mensenrechten in Italië, verkiezingen in Burundi, het WK Robotvoetbal in China.

Op tenminste één vlak is 2015 tot dusver een goed jaar. Nadat eerder zowel Ierland als Amerika het homohuwelijk legaliseerde, kreeg Italië gister een standje van het Europees Hof voor de Mensenrechten. Homoseksuelen mogen er niet trouwen, en genieten bovendien geen enkele wettelijke bescherming of erkenning. Naast een aanslag op het liefdesleven biedt dat een aantal andersoortige problemen. Familie is heilig in Italië, en beslissingen over leven en dood worden dus door verwanten genomen. En mocht iemand overlijden, dan gaat het met de partner gekochte huis naar diezelfde familie. Het hof deed gister dan ook een welkome uitspraak: Italië schendt de mensenrechten van stellen met hetzelfde geslacht door ze geen wettelijke status te bieden.

Er wordt al langer gestreden voor gelijke rechten in het van oudsher conservatieve Italië, waar in 2012 nog een kwart van de mensen van...