Het nieuwe jaar is alweer twee weken oud. Op de valreep toch nog even de Haagse Streken top-5 van politieke modewoorden van 2009. Daar komt-ie:

5: Escaleren – Vroeger betekende escaleren: ‘uit de hand lopen’. Maar in Den Haag betekent het sinds kort: ‘naar een volgend plan tillen’. De AOW naar 67? De vakbonden escaleren hun protest. Kilometerbeprijzing? De VVD escaleert het maatschappelijk verzet. Ongetwijfeld zal het woord op ministeries en in de Treveszaal ook stevig over tafel zijn gegaan: ‘Wat? Houdt Piet Hein toch gewoon vast aan zijn aanvankelijke plan? Tijd om te escaleren!’

Gelukkig werd er het afgelopen jaar ook nog gewoon geëscaleerd in de traditionele zin des woords. Bij de onderhandelingen over het crisisakkoord bijvoorbeeld. Of tijdens het coalitiegedoe over de JSF.

4: Boekestijntje – Het loslippige Kamerlid Arend-Jan Boekestijn (VVD) moest weg uit de Tweede Kamer toen hij de politieke doodzonde nummer één beging: hij klapte uit paleis...