29-12-2008
Door Tomas Vanheste

Schrijver Ian McEwan raakt van zonne-energie in hogere sferen. ‘Als je in God zou geloven, zou je zeggen dat deze gratis energie zijn waardevolste gift is. Laat er licht zijn!’ Maar ook nuchtere cijferaars en sceptische politici beseffen stilletjes aan dat zonne-energie op termijn het gouden alternatief voor fossiele brandstoffen is.