Jammerende Moeders

Wat mij als eerste opvalt bij het lezen van de reportage ‘Tussen schoolplein en schuldgevoel; de dilemma’s van jonge moeders’ (VN, 20-01-06) is het feit dat, op een enkeling na, niet één moeder laat merken het ook leuk te vinden kinderen te hebben. Een carrière, ja, dat is leuk en belangrijk en vooral de centen zouden ze niet willen of kunnen missen. Het lijkt erop dat hun kinderen een gadget zijn. Je moet ze hebben omdat het er nu eenmaal bij hoort. Behalve Elsemiek, die een duidelijke keuze gemaakt heeft, steunen en zuchten de dames voort. Hebben ze wel eens oog voor de keerzijde van de medaille – en dan doel ik op de collega’s die niet zwanger zijn of zojuist moeder geworden? Geef de dames in godsnaam dat jaar verlof! Van mij mag het met honderd procent behoud van salaris. Als de collega’s dan maar af zijn van het gejammer en het steeds maar opvangen van de gaten die de moeders laten vallen.

Noor van der Kleij, Purmerend

Ecuador, niet...