Te veel vrijheid

Volgens Jos de Beus (VN, 02-12-06) wil de SP terug naar hechtere onderlinge verbanden. Merkwaardig is dan wel, dat de SP als enige grotere partij tegen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning heeft gestemd, die bij problemen mensen in eerste instantie verwijst naar vrijwilligers en mantelzorgers in eigen omgeving. Dat is vermoedelijk meer ingegeven door de behoefte aan het behoud van de eigen sociale zekerheid. Die heeft te maken met de veel grotere angst die het neoliberalisme met zich meebrengt. Mensen zijn nu veel minder zeker dan veertig jaar geleden, of ze wel aan een baan en aan de nodige zorg zullen komen. Alleen mensen die zich heel sterk voelen, vinden het fijn op zichzelf teruggeworpen te worden. Dat verklaart misschien waarom studenten nu veel rechtser stemmen dan veertig jaar geleden.

J. Schouls, Wageningen

Smart New Food (2)

Smart: geweldig blad! Eindelijk inhoud over voeding, eerlijk en van meer kanten belicht.

Harriet Bontius, voedings­adviseur,...