Petite histoire

De ervaringen van één persoon in het artikel ‘Wat gratis is, wekt wantrouwen’ (VN 10-02-07) zijn mijns inziens petite histoire en niet voldoende als enige bron voor een artikel. Ook ik heb jaren in Nederland als managementconsultant gewerkt en daarna een aantal jaren voor SNV, in de Balkan. Bij SNV werkte ik in dezelfde periode als Wismans. Mijn ervaringen zijn erg anders. Maar rechtvaardigt dat een lovend artikel over SNV? Over de zin en onzin van ontwikkelingswerk valt veel te schrijven: over de rol van internationale organisaties (eigen agenda of dienend aan de ontwikkeling van het land), het beschikbare geld (dat mensen vaak afleidt van wat ze zelf belangrijk vinden), de professionaliteit en bevlogenheid van internationale ontwikkelingswerkers, de rol van internationale consultants, over verspilling en donorcoördinatie. In drie jaar Balkan heb ik veel gezien, maar vooral dat de vraag: wat kun je doen om de ontwikkeling van een land te helpen? niet...