Terreehorsts referenties

In het artikel ‘Terreehorst veroorzaakte vaker onrust’ (VN, 16-12-06) vertelt de heer Gispen dat de gehele selectiecommissie op de hoogte was van het functioneren van Pauline Terreehorst in Amsterdam, ook het lid van de Ondernemingsraad. Toentertijd was ik voorzitter van de Ondernemingsraad en lid van deze selectiecommissie. Ik was in het geheel niet op de hoogte van het problematisch functioneren van Pauline Terreehorst. Zij is unaniem gekozen door de selectiecommissie, maar ik weet niet of dat het geval geweest was als ik op de hoogte was geweest van de problemen bij het AMFI of de uitslag van het onderzoek van Intrascope. Ik verwijt de selectiecommissie, inclusief mijzelf, dan ook het meest dat er geen degelijk onderzoek is gedaan naar de referenties van Pauline Terreehorst.

Erica van Buchem, Rotterdam

Ramdas’ machteloze handenwringen

Anil Ramdas verbindt in zijn essay ‘Armen zijn niet goed’ (VN, 09-12-06) de vraag omtrent de beste...