Humor bij Ferron

De anekdote die Inge Happé uit de mond van Jan Siebelink opteken­de (post, VN 13-01-2007) bevat meer Dich­tung dan Wahr­heit. De medewerkster die de schrijver namens de CPNB opbelde met de vraag welke boeken hem hardop deden lachen, was een man. Dat deed ik niet enkele uren voor het borstbeeld van Ferron werd onthuld, maar een maand eerder. En uiteraard heb ik Siebe­link niet gevraagd om een fragment te zoeken dat ikzelf grappig vond. Dat Siebelink de gebeurtenissen verdraait om een mooi verhaal te vertellen, prima. Maar dat mevrouw Happé op grond daarvan de CPNB ervan beschuldigt schrijvers een literaire smaak op te dringen, moet worden weersproken.

Maarten Dessing, freelance medewerker CPNB, Leiden

Nature, nurture

In de brief ‘Nature en nurture’ in VN van 13-01-07, reactie op het interview met Christine Van Broeckhoven in het kerstnummer, lijkt mij sprake van een misverstand. Het over een ‘biologische erfenis’ hebben, is niet per se alles reduceren....