08-12-2007
Grijs

Uit de klas gestuurd worden – bestaat dat helemaal niet meer op de middelbare scholen? Ik heb er zes jaren lang mijn deelname aan lessen mee bepaald. De leraren die mij de klas uit stuurden, waren het met mij eens: het was voor de leraar, voor de klas, en voor mij beter dat ik de gang op ging. Meestal ging ik op die gang mijn eigen gang. Soms moest ik een stukje Ovidius of Homerus uit mijn hoofd leren, waar ik nog steeds plezier van heb.

Wij hadden in Utrecht elke ochtend van half negen tot één uur les met een pauze van twintig minuten waarin de hele school het Wilhelminapark omliep. Vijf uur les. Dus dertig uur in de week, want op zaterdag hadden we ook school. Een uur telde in 1947 nog vijftig minuten. In de middag was er dan gymnastiek, maar daar deed ik niet aan mee, en elke gymleraar was daar blij om. Gymnastiek en tekenen waren geen eindexamenvakken.

In de tweede klas begroette ik mijnheer Grietelaar, zo heette in mijn herinnering de leraar Grieks, met de...