Kunst

Een idee dat enkele jaren geleden ontsproot uit het brein van SP-voorman Jan Marijnissen is uitgegroeid tot de grootste klucht uit de Nederlandse museumgeschiedenis. Zonder het project bij naam te noemen weet iedere geïnformeerde lezer waarover het hier gaat. Ik heb me meer dan eens afgevraagd hoe Marijnissen op dat lumineuze idee is gekomen. Ik stel me zo voor dat hij op een zondagochtend in zijn twee-onder-eenkapwoning in Oss de biografie van François Mitterrand onder ogen had en toen dacht: wat hij kan, kan ik ook. En voilà, daar was het idee geboren een Nationaal Historisch Museum (NHM) te laten verrijzen dat voor altijd geassocieerd zou worden met de voormalig lasser uit Noord-Brabant.

En net als destijds bij Mitterrands megalomane bouwproject La Défense moest er niet worden gezeurd over een miljoentje meer of minder. Dit was immers ter verheffing van het volk. Marijnissen had de tijdgeest goed aangevoeld: hij kreeg bijval van collega-politici en een groep...