Nu de formatie na vijf maanden vruchteloos gepraat in een totale impasse is beland, voelde Wopke Hoekstra zich van de week genoodzaakt de CDA-leden ‘bij te praten’ in een ‘Brief van Wopke’. Een passende gelegenheid voor de CDA-leider, zou je zeggen, om uit te leggen waarom hij sinds juni koppig weigerde zelfs maar met de combinatie PvdA-Groenlinks te gaan práten – met een volstrekt uitzichtloze formatie tot gevolg, mede omdat Sigrid Kaag even halsstarrig bleef bij haar weigering opnieuw met de ChristenUnie in zee te gaan.

Maar wie gehoopt had dat Hoekstra in zijn brief enige duidelijkheid zou scheppen over zijn inzet bij de formatie – niet alleen over wat hij níet wil maar ook over wat hij wél wil – kwam bedrogen uit. Nu heeft het CDA nooit uitgemunt in heldere taal, maar in mijn herinnering is er zelden z’n mistig bericht aan de leden verstuurd als deze week door Hoekstra.

Over de weigering met PvdA en GroenLinks in zee te gaan kregen de leden niets anders te...