Eind augustus kwam Wybren van Haga met een opmerkelijke verklaring. ‘Gratis OV is géén socialisme,’ meldde hij pardoes via Twitter. ‘Het is tijd dat de overheid er voor iedereen is.’ Pardon? De voorman van BVNL, die ooit uit de VVD werd gegooid, zijn heil zocht bij Forum voor Democratie en zich vervolgens afsplitste om het rechtse splinterpartijtje voor hardwerkende ondernemers op te richten, was opeens voor gratis OV, een links thema par excellence? Hoe ongerijmd die wending was (zij het dat ervoor betaald moet worden uit het Klimaatfonds), werd nog eens extra onderstreept door Van Haga’s bezwering dat gratis OV natuurlijk géén socialisme is.

Het was een teken aan de wand: de afgelopen tijd wordt het ene na het andere linkse thema door rechtse partijen omarmd. Het begon al enige jaren geleden toen Geert Wilders van de PVV, voordien nog rechts-liberaal voorstander van een kleine overheid en lage belastingen, opeens pleitte voor grootschalige investeringen in de...