In het rumoer over het stijgend aantal coronabesmettingen, de nieuwe kabinetsmaatregelen en de kerkgang in Staphorst dreigde deze week de lezing onder te sneeuwen die Pieter Omtzigt, Kamerlid en tweede man van het CDA, van de week hield voor de onlangs opgerichte Stichting Sociale Christendemocratie.

Onder de titel ‘De (on-)betrouwbare overheid: tijd voor een nieuw sociaal contract’ zet hij secuur en onbarmhartig op een rij hoe de toeslagenaffaire kon ontstaan, en vooral hoe een hele reeks politieke, bestuurlijke en ambtelijke kopstukken probeerde – en probeert – de affaire af te dekken.

Zelfs voor degenen die de toeslagenaffaire de afgelopen jaren op de voet hebben gevolgd, is het een onthutsend verhaal. Niet alleen door de tienduizenden levens van onschuldige mensen die door de fraudejacht van de Belastingdienst werden verwoest, maar ook en vooral door het grootschalige systematische machtsmisbruik van de overheid, waar op vele niveaus aan werd meegewerkt.

levens de...