Vierhonderd jaar geleden, rond het jaar 1619, woedde in wat toen Nederland was een papieren godsdienstoorlog tussen twee groepen. Die werden afwisselend de rekkelijken en de preciezen, de arminianen en de gomaristen, de remonstranten en de contraremonstranten, de strakke calvinisten en de verlichte protestanten genoemd. De pamflettenregen liep uit op de onthoofding van de rekkelijke Johan van Oldenbarnevelt. Hij was de landsadvocaat van Holland en de hoogste ambtenaar van de zeven gewesten waaruit de Republiek bestond. Hij stond tegenover de precieze en calvinistische stadhouder prins Maurits.

De onthoofding van Oldenbarnevelt betekende de...