Aan het woord ‘goeroe’ kleven verderfelijkheden als volgelingschap, eerbiedigheid en overgave. Een goeroe heeft doorgaans discipelen, niet zelden bedeesde knipmessende groepen. Een goeroe is een etherisch, doorschijnend iemand die in raadsels spreekt en op wie volgelingen vanwege zijn diepzinnige vaagheid van alles projecteren. Toch vindt Jan Oegema in Rilke en de wijsheid, een boek over ‘De kunstenaar als leraar’, dat ‘goeroe’ ook op een neutrale manier gebruikt zou kunnen worden. Een goeroe die minder goeroe is?

Rilke en de wijsheid is niet zomaar een boek over de in Praag geboren Duitstalige dichter Rainer Maria Rilke. Het boek heeft een missie. Oegema pleit voor ‘een nieuwe filosofie van de eerbied.’ De ‘huidige intellectuele modes’, waaronder ‘het verwaten individualisme’, zouden zich niets aantrekken van het verschijnsel ‘eerbied’ en hebben minachting voor autoriteit en gezag.

Rilke wordt door Oegema in de sfeer van de goeroes en de spiritualiteit...